1. สมาชิกจะต้องมีอายุมากกว่า 18 ปีบริบูรณ์ได้รับการรับรองจากประเทศที่สมาชิกอาศัยอยู่ ว่าเป็นผู้มีความสามารถที่ จะรับผิดชอบในผลของการกระทำของตนเองได้เว็บไซด์ www.3star88.net ขอสงวนสิทธิ์ที่ จะยกเลิกราย การเล่น เมื่อไรก็ได้ถ้า เห็นว่า สมควร
 2. จำนวนเงินโบนัสที่ให้กับสมาชิกนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนันทนาการเท่านั้น หากมีบัญชีที่ทางบริษัทตรวจสอบว่ามีการขอรับโบนัสโดยวัตถุประสงค์อื่นหรือมีผู้เข้าร่วมขบวนการสมัครที่มีวัตถุประสงค์ที่หาประโยชน์จากโบนัสโปรแกรมนี้ จำนวนเงินโบนัส และจำนวนเงินกำไรที่ได้จะถูกหักไปตามสัดส่วนที่ทางเว็บไซด์ www.3star88.net กำหนด
 3. ท่านจะได้รับอนุญาตให้ใช้งานได้ บัญชีเดียว บน​เว็บไซต์ ของเรา www.3star88.net ขอ​สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบัญชีของท่าน ในกรณีที่พบว่าท่านได้เปิด​บัญชี​ของ ท่านมากกว่าหนึ่ง บัญชีทุกบัญชีจะถูกปิดโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า www.3star88.net ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธที่ทุกคนจะเข้าถึง ข้อเสนอทั้งหมดนี้ จะถูกจำกัด เพียง หนึ่งบัญชีต่อบุคคลที่อยู่ในอีเมล์ หมายเลข​โทรศัพท์ และ​บัญชีธนาคารที่มีอยู่
 4. ทุกโปรโมชั่น www.3star88.net เข้มงวดและสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าวิธีการแบบไหนที่จะสื่อว่าทำการละเมิดโดยการใช้หลายบัญชีเข้ามารับโบนัส
 5. การเลือกรับโบนัสจำนวนยอดการเล่นเงินหมุนเวียนสะสมของยอดเงินฝากรวมโบนัสจะต้องครบตามจำนวนที่ทางเว็บไซด์กำหนดก่อนถึงจะทำการแจ้งถอนเงินได้
  1. สมาชิกสามารถทำการยกเลิกการรับโบนัสโปรโมชั่นแต่ต้องทำการขอยกเลิกก่อนที่โบนัสจะเพิ่มเข้าในบัญชีของสมาชิก
   1. ยอดเงินคงเหลือในบัญชีของท่านไม่เพียงพอ สำหรับยอดเงินหมุนเวียนของการรับโบนัส www.3star88.net ขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้สมาชิกเติมยอดเงินหรือให้เงินฝากใหม่ของจำนวนที่เท่ากันก่อนเพิ่มเงินของโบนัสที่ค้างอยู่
   2. ท่านสามารถทำการถอนเงิน www.3star88.net ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการถอนเงินถ้าสมาชิกไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดเช่นยอดเงินหมุนเวียนของโปรโมชั่นไม่ครบตามกำหนดแต่สมาชิกสามารถขอถอนเงินได้ใหม่หากยอดเงินหมุนเวียนครบตามกำหนด สามารถขอรับโบนัสได้
  2. เช่นเดียวกันเมื่อโปรโมชั่นโบนัสได้เพิ่มในบัญชีของสมาชิกและสมาชิกได้ทำการวางเดิมพันไปแล้ว www.3star88.net ไม่อนุญาตให้ทำการยกเลิกหรือถอนเงินโบนัสเพื่อที่จะให้สมาชิกสามารถถอนเงินได้เว้นแต่ว่าสมาชิกจะทำยอดเงินหมุนเวียนครบตามกำหนดเสียก่อน
 6. เฉพาะรายการเล่นที่มีผลการเล่นได้เสียเท่านั้นที่นำมาใช้คิดคำนวณยอดเงินหมุนเวียนสะสมรายการเล่นที่มีการยกเลิกหรือ รายการเล่นที่มีผลเสมอไม่มีการได้เสียจะไม่นำมาใช้ในการคิดคำนวณ
 7. การเดิมพันที่ต่ำกว่า(ราคาเดซิมอล 1.5, ราคาฮ่องกง 0.5,ราคามาเลย์บวก 0.5,ราคาอินโด -2.0,ราคายูเอส -200) และการโมฆะ ,เสมอ ,ยกเลิกหรือว่าการเดิมพันสวนทางจะไม่มีผลในการนับยอดเดิมพันสะสม
 8. สัญลักษณ์( *) ดอกจันที่แสดงข้างจำนวน www.3star88.net โบนัสหรือในรายละเอียดโปรโมชั่นในสื่อโฆษณาและอื่นใด สิ่งนี้สื่อถึง"เงื่อนไขและกติกา"
 9. ภายใต้กติกาและเงื่อนไขข้อ5 ข้างต้นเมื่อจำนวนเงินโบนัสได้ถูกเพิ่มเข้าไปในบัญชีของท่านแล้วทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ www.3star88.net ในการอนุมัติหรือปฏิเสธการร้องขอของสมาชิกที่จะเปลี่ยนโปรโมชั่นหรือยกเลิกเพิกถอนเงินโบนัสดังกล่าวโดยที่ยังไม่มียอดการเล่นสะสมครบตามจำนวนที่กำหนดจะต้องมีการหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับการฝากเงินรวมถึงจำนวนเงินโบนัสและจำนวนเงินที่เล่นได้บางส่วนจะถูกยกเลิกด้วยอย่างเคร่งครัด
 10. นอกเสียจากว่าได้ระบุไว้ว่าสมาชิกท่านนั้นๆไม่มีคุณสมบัติได้เข้าร่วมรับโปรโมชั่นดังกล่าว
 11. ทุกยอดเงินโบนัสหรือเงินที่ชนะการเดิมพันไม่สามารถจะทำการโอนย้ายไปในบัญชีอื่นได้นอกเสียจากว่าได้รับการอนุมัติจากเว็บไซด์ www.3star88.net
 12. www.3star88.net สงวนสิทธิ์ที่จะขอหลักฐานเอกสารเพิ่มเติม จากสมาชิกเมื่อเห็นว่ามีความจำเป็นก่อ นที่จะเพิ่มเงินโบนัสดัง กล่าวในบัญชีของสมาชิก
 13. ถ้ามีกติกาซึ่งได้บัญญัติไว้เกี่ยวกับเงื่อนไขการรับโปรโมชั่นยังไม่ได้ถูกทำให้สมบูรณ์ถูกต้องตามเงื่อนไขโดยเจ้าของบัญชีที่รับโบนัสได้ทำการละเมิดทำผิดกติกา หรือถ้ามีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่ามีเจตนาไม่บริสุทธิ์ หรือมีการวางเดิมพันตรงข้ามในรายการเดิมพันนั้นนั้น หรือมีบัญชีมากกว่าหนึ่งบัญชี อันเนื่องมาจากโบนัสของโปรโมชั่นสามารถทำกำไรให้กับสมาชิก ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล www.3star88.net ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยึดเพิกถอนหรือหักเงินโบนัสจำนวนดังกล่าวรวมถึงเงินกำไรที่สมาชิกเล่นได้รวมถึงคิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีของสมาชิกเป็นเงินจำนวนหนึ่งหลังจากที่ได้ทำการหักโบนัสหักเงินกำไรและหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีแล้วยอดเงินที่คงเหลือในบัญชีของสมาชิกจะต้องทำการเล่น 100% ก่อน ถึงจะสามารถทำการถอนเงินได้
 14. หากมีข้อโต้แย้งเกิดขึ้นเกี่ยวกับเงินรางวัลโบนัสหรือเงื่อนไขกติกาเกี่ยวกับโปรโมชั่นการตัดสินสุดท้ายให้ยึดตามการตัดสินของเว็บไซด์ www.3star88.net เป็นหลักอย่างไรก็ตามบริษัทจะเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้อย่างดีโดยไม่นำไปเปิดเผยกับสมาชิกอื่นหรือบุคคลภายนอก
 15. การเข้าร่วมโปรโมชั่นนี้สมาชิกต้องยอมรับหากเกิดการกล่าวหาสูญเสียตามมาภายหลังจากบริษัทเว็บไซด์ www.3star88.net ตัวแทนด้านกฎหมายตัวแทนพันธมิตรลูกจ้างตัวแทนและเจ้าหน้าที่ผู้อำนวยการพนักงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมอันเนื่องมาจากการรับโปรโมชั่นนี้
 16. เว็บไซด์ www.3star88.net สงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข ยุติ ยกเลิก หรือเพิกถอนโปรโมชั่นนี้เมื่อไรก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 17. ถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับความหมายของกติกาเงื่อนไขที่แปลเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่อังกฤษให้ยึดหลักกติกาเงื่อนไขและความหมายที่แปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลักในการบังคับใช้
 18. โปรโมชั่นนี้จะมีผลบังคับใช้ถูกต้องได้ในประเทศที่ไม่ขัดต่อกฎหมายในประเทศหรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือที่ ซึ่งบุคคลที่เลือกที่จะรับโปรโมชั่นนี้สามารถจะรับได้ถูกต้องตามกฎหมายของประเทศที่บุคคลนั้นดำรงอยู่สมาชิกได้รับทราบแล้วว่าเว็บไซด์ www.3star88.net ได้เปิดดำเนินการและจดทะเบียนถูกต้องในประเทศซึ่งจะสามารถเสนอโปรโมชั่นดังกล่าวได้ และเว็บไซด์ www.3star88.net ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะไม่เสนอโปรโมชั่นในประเทศที่ไม่ได้รับอนุญาตว่าถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้เป็นความรับผิดชอบของตัวสมาชิกเองที่จะต้องศึกษาว่าโปรโมชั่นที่สมาชิกต้องการรับนั้นได้ขัดต่อกฎหมายของประเทศที่ตัวเองดำรงอยู่หรือไม่ การเลือกที่จะเข้าร่วมโปรโมชั่นดังกล่าวของสมาชิกนั้น สมาชิกจะต้องทำการศึกษาค้นคว้ากฎหมายในประเทศที่สมาชิกอาศัยอยู่เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจตัวสมาชิกเองไม่ได้ทำผิดกฎหมายข้อห้ามในประเทศของตนเอง